Welcome to our website!
news_banner

מכסי ביוב מברזל יצוק

  • Manhole Cover and Frame

    מכסה ביוב ומסגרת

    מכסי ביוב מיוצרים לבנייה ולשימוש ציבורי. הביובית מורכבת ממסגרת ומכסה ו/או סורג.מכסה ביוב יכול להגן טוב יותר על בטיחות הולכי רגל וכלי רכב, ויכול למנוע טוב יותר גשם ונוזלים אחרים להיכנס.מכסי ביוב יהיו חלקים וללא חורי חול, חורי נשיפה, עיוותים או כל פגמים אחרים.

    ציפוי: ביטומן שחור כל מרווח בודד מוגבל ל-3 מ"מ לכל היותר

    ציון: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN